SCIO – H Ä L S O A N A L Y S

När du är i hälsobalans äger du mängder
av positiv energi!
Testa genom SCIO-­konceptet om din kropp/själ
behöver mera hälsoenergi!

movamulet_Transparent

Du och jag, ja varje levande väsen består av elektricitet/energi!
Men det är ingen starkström utan svaga frekvenser som gör att t ex hjärtat slår.

Sedan femton år arbetar jag med att göra hälsoanalyser utifrån ett avancerat koncept inom energimedicin. Energimedicin kallas ibland också för frekvensmedicin eller kvantmedicin.
Människan precis som allt levande är utrustat med ett energifält runt sig ­ som ett nätverk. Via detta nätverk kommunicerar kroppens celler med varandra och med omvärlden. Varje cell, organ och vävnad har sina egna frekvensmönster. Tankar och känslor har sina. Om energin blockeras och laddningen sjunker i ett eller flera organ p.g.a. yttre eller inre stress kommer hela energisystemet i obalans och vi får fysiska eller psykiska symtom. Skadade ämnens frekvenser,  som exempelvis outläkta infektioner  stör cellkommunikationen och efter en längre tid slås kommunikationen ut och kronisk sjukdom uppstår.

Energimedicin arbetar med att återställa cellkommunikationen så att de farliga ämnena utsöndras från kroppen och självläkningen stimuleras. Genom verktyg som finns inom området energimedicin kan vi mäta och få information om kroppens hälsotillstånd och förebygga sjukdom.

SCIO är ett instrument som mäter och analyserar vibrationerna/svängningstalen i dina organ och upptäcker var frekvenserna eventuellt avviker från referensvärdena. Varje obalans som kan vara tecken på begynnande sjukdom registreras i det undermedvetna och hos immunförsvaret långt innan vi har några påvisbara symtom. Samtliga frekvenser som uppfångas spegelvänds.  Den spegelvända frekvensen skickas tillbaka och släcker då ut de frekvenser som matchar.
Kommunikationen mellan cellerna återställs och en självläkande process har satts igång.

Upphovsmannen till SCIO är William Nelson som bl.a. är läkare, elektronikingenjör och professor i matematik. Han lyckades analysera den kompletta signalen i ett energifält och fann en metod att överföra den till datorminnet. Han upptäckte också hur signalerna kunde överföras mellan datorn och akupunkturpunkterna. Forskningen resulterade i SCIO, en av de mest avancerade bioelektriska utrustningar som finns idag.

SCIO-konceptet innehåller ca 2 600 olika program/paneler med frekvenser för att hjälpa dig att må riktigt bra!

Vad kan SCIO:n bl.a. göra?
Avlägsna eller minska olika typer av stress, som kan leda till sjukdom.
Behandla/balansera drabbade organ.
Behandla/balansera blockeringar i flödet.
Lindra symptom (med naturliga medel).
Behandla/balansera ämnesomsättningsfaktorer.

Fördelar med SCIO är bl.a.
Ofarligt och utan biverkningar!
Mätningen sker i snabb biologisk hastighet (Reaktivitet på 100th av en sekund. ­ XRROID, reg. FDA 1989).
Terapisignalen anpassas kontinuerligt efter klientens respons.
Terapeuten kan inte påverka testningen .
Bioenergetiska data samlas in via många kanaler samtidigt. Tredimensionell ­ ett s k trivectorsystem.
SCIO är registrerad som ”Class 2A Medical Device” (Council Directive 93/42/EEC) Kontraindikationer: Pacemaker. Källor: QX/SCIO­manualer. www.qxsubspace.com.

Det nya synsättet slår nu igenom både i Sverige och internationellt
– att vi måste börja se och behandla människan som en hel varelse!
Kropp och själ hör ihop!
Och måste även läkas utifrån det synsättet!

Privatpersoner och företag är välkomna boka en tid
eller få mera information på
Tfn 0120 – 139 00 eller 0731 – 83 66 00

MPiper2 logga

Adress: Ängefall, 597 91 Åtvidaberg
E-post: info@mariannepiper.se